Werkgroep Amsterdam-Noord Toegankelijk (ANT) bestaat uit een aantal valide en mindervalide mensen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte en gebouwen.
Om goed advies te kunnen geven, houden we ‘schouwen’ waarbij we bekijken of een gebouw of de openbare ruimte toegankelijk is voor alle inwoners van Amsterdam-Noord. Soms gaan we zelfs meerdere keren om te kijken hoe onze adviezen zijn uitgewerkt. Iedereen moet tenslotte kunnen meedoen!

Op dit moment zetten we ons in voor:

  • Het Centrumgebied van Amsterdam-Noord. Lees meer...

  • De inrichting van de openbare ruimte in Noord, zowel tijdelijk als definitief. Lees meer...

  • De Centrale Verkeerscommissie (CVC), we geven ongeveer 50 adviezen per jaar. Lees meer...

  • De inrichting van woonwijk Elzenhagen-Zuid (vooral advies). Lees meer...

  • Project Hamerkwartier Inclusief: huisvesting voor speciale groepen, zoals kwetsbare personen met een fysieke of verstandelijke beperking, een achtergrond in de GGZ of een combinatie daarvan en daarnaast senioren. Lees meer...

  • Adviseren IJdoornlocatie, gevraagd door Ymere. Lees meer...

Schouw NDSM-terrein, september 2012
ANT-leden Emmy, Elmie, Ricky en Bonny (vlnr)