Over ons

Nabespreking van schouw van het woonzorgcentrum Kadoelerbreek met ANT-leden Bonny, Emmy, Gert, Sara en Wilhelmien. Juni 2012

Rondje toegankelijkheid rond de Schellingwouderbreek in mei 2021 door een aantal ANT-leden. Georganiseerd door actieve bewoners.

Wie zijn we?

Werkgroep Amsterdam-Noord Toegankelijk (ANT) bestaat uit een aantal valide en mindervalide mensen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte en gebouwen.
Om goed advies te kunnen geven, houden we ‘schouwen’ waarbij we bekijken of een gebouw of de openbare ruimte toegankelijk is voor alle inwoners van Amsterdam-Noord. Soms gaan we zelfs meerdere keren om te kijken hoe onze adviezen zijn uitgewerkt. Iedereen moet tenslotte kunnen meedoen!

De afgelopen jaren gaven we advies over de volgende openbare ruimte en gebouwen in Noord:

 • Noorderpark (schouw samen met het landelijk kenniscentrum Groen en Handicap);

 • De Kwiekroute in het Noorderpark;

 • Het Noorderparkbad;

 • Het NDSM terrein, de IJkantine en restaurant Noorderlicht;

 • Sportcentrum Only Friends, vooral bedoeld voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking, maar volwassenen met een beperking kunnen er ook terecht;

 • Omgeving station Noord, OV en Stadsloket met aandacht voor geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking;

 • De bibliotheken in Amsterdam-Noord;

Schouw met projectbureau in het Noorderpark, mei 2021

 • Gezondheidscentra;

 • Boven IJ ziekenhuis;

 • Winkelcentra: Waterlandplein, Boven ‘t IJ, de Banne, en Mosveld;

 • Woonzorgcentra: het Schouw en de Kadoelerbreek;

 • Stadsloket Amsterdam-Noord;

 • Metro- en busstations Gare du Nord en Noorderpark;

 • Bushaltes die toegankelijk gemaakt zijn door het verhogen van de halte zodat iedereen de bus in en uit kan;

 • Het Hoofdnet Fietsen langs belangrijke voorzieningen: ziekenhuis, gezondheidscentra en winkelcentra;

 • De Markt in de v.d. Pekstraat;

 • Pathé bioscoop Noord: we hebben vóór de openstelling geschouwd en geadviseerd:

Schouw van Euroscoop, november 2019

ANT-leden schouwen de laatste fase van de afbouw, kort voor de oplevering: Bonny (1e foto), Bonny, Marianne en Femmy (2e foto), Marianne en Femmy (4e foto). Wilhelmien heeft de foto's gemaakt.

Bij de schouw bleken er meerdere problemen voor onze doelgroep te zijn. Met name de opstelplaats voor rolstoelgebruikers: deze is geplaatst voor de eerste rij! Daardoor moet je je hoofd in je nek leggen om het volledige scherm te kunnen zien.

Een ander groot mankement is dat er geen armleuningen langs de trap in de bioscoopzalen zijn geplaatst.

 • Het Eye gebouw: geadviseerd over de bioscoop en het restaurant vóór en na de ingebruikname;

 • De Aanlandingsplaatsen van de ponten van Buiksloterweg, IJplein, NDSM terrein, en Distelweg.

Op dit moment zetten we ons in voor:

 • Het Centrumgebied van Amsterdam-Noord;

 • De inrichting van de openbare ruimte in Noord, zowel tijdelijk als definitief;

 • De Centrale Verkeerscommissie (CVC), we geven ongeveer 50 adviezen per jaar;

 • De inrichting van woonwijk Elzenhagen Zuid (vooral advies);

 • Project Hamerkwartier Inclusief: huisvesting voor speciale groepen, zoals kwetsbare personen met een fysieke of verstandelijke beperking, een achtergrond in de GGZ of een combinatie daarvan en daarnaast senioren;

 • Adviseren IJdoornlocatie gevraagd door Ymere.

In het najaar nemen we deel aan de Dag van de Toegankelijkheid:

Actie voor de Week van de Toegankelijkheid, oktober 2019

Wegens fout-fietsparkeren en verwaaide fietsen hebben wij voorbeelden aangedragen waardoor pictogrammen op de straat zijn aangebracht.
Oplossing: fietsnietjes plaatsen!

Verwaaide fietsen!

Door deze fout geparkeerde fietsen missen de slechtzienden de natuurlijke gidslijn.

Door het aanbrengen van pictogrammen op de straat worden fietsers hierop geattendeerd:

Week van de Toegankelijkheid, oktober 2019

Ook doen we mee aan Themadagen, trainingen en vergaderingen van Cliëntenbelang Amsterdam.

Wij maken gebruik van de geldende normen en regels voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen, waarvoor wij in 2006 een checklist hebben gemaakt.

Natuurlijk moeten we goed op de hoogte blijven van veranderingen in de regelgeving rond toegankelijkheid en daarom krijgen we trainingen en ondersteuning van Cliëntenbelang Amsterdam.

We zijn een groep ervaringsdeskundigen, met en zonder een fysieke beperking en voornamelijk Senioren.

Wij hebben speciale aandacht voor:

 • Hellingen bij b.v. bruggen, maar ook elders in Noord;

 • Loopafstanden naar het OV;

 • Zitbanken na iedere 100 meter;

 • Geleidelijnen voor Blinden en Slechtzienden;

 • Leesbare infoborden;

 • Mobiliteitsplan waarbij het onderwerp Auto Luw belangrijk is;

 • Voetgangersbeleid;

 • Fiets en scooter parkeren.

Wat doen we?

We letten op de toegankelijkheid van openbare gebouwen, de openbare ruimte en verkeer en vervoer in Amsterdam-Noord. Vanaf 2004 beoordelen we alle aanvragen voor de verkeerscommissie Noord.
Sinds enkele jaren gaat de beoordeling van projecten in Noord, ca 3 x per maand, via Cliëntenbelang Amsterdam naar de Centrale Verkeers Commissie, CVC. Cliëntenbelang houdt ons op de hoogte van alle ontwikkelingen en we stemmen onderling af met alle stadsdelen.
Zo zijn we tevoren betrokken bij de plannen voor o.a. de metrostations en we adviseerden o.a. bij de verhoging van bushaltes.

Vaak prevaleren andere belangen. ANT streeft naar een Amsterdam-Noord waar IEDEREEN met plezier kan wonen, dus dat Noord een ‘INCLUSIEF’ stadsdeel moet zijn.

Werkwijze

Voor de Coronapandemie overlegden wij ongeveer 1 keer in de 6 weken. Natuurlijk hopen we dat dit snel weer kan.

Het werk voor de adviseurs voor de Centrale Verkeerscommissie hangt af van het aanbod aan adviesvragen dat we vanuit de Centrale Stad ontvangen. We adviseren gemiddeld 2 keer per maand en het gaat hierbij om tijdelijke en definitieve aanpassingen van rij- en fietswegen, voetpaden en bruggen.

Contacten hebben we met:

 • Cliëntenbelang Amsterdam (CBA);

 • Fietsersbond, afdeling Noord;

 • Projectbureau van Centrum Gebied

 • projectbureau Hamerkwartier;

 • Oogvereniging.

Met wie werken we samen?

Wij werken samen met Bart Weggeman, senior beleidsmedewerker van Cliëntenbelang Amsterdam (CBA), op gebied van toegankelijk en mobiliteit. Dit betreft met name de openbare ruimte, zoals pleinen, parken, rijwegen, voetpaden, fietspaden etc.

We worden ondersteund door Eric Groot Kormelink van CBA op gebied van centrale verkeerscommissie (CVC).

Oproep

Wij zijn een gedreven werkgroep: Amsterdam-Noord Toegankelijk (ANT). We hebben 4 tot 10 meewerkende leden. Al jaren maken we ons sterk voor een toegankelijk Amsterdam-Noord: mensen met en zonder beperking en ouderen, iedereen moet kunnen meedoen.

Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om ons te helpen bij het schouwen van gebouwen, bijvoorbeeld hotels en restaurants, of om mee te denken over het All Inclusief Hamerkwartier.

We krijgen meestal een onkostenvergoeding voor ons belangrijke werk. Kortom, er is veel te doen in Noord. Gelukkig kun je een opleiding van Cliëntenbelang krijgen over wat er bij dit vrijwilligerswerk komt kijken. Wij geven ook zelf praktijklessen, want we hebben inmiddels veel ervaring. Bovendien houden we van gezelligheid en daarom doen we twee keer per jaar iets leuks.

"Inclusie" - om over na te denken...

Klik op de tekst hierboven om het volledige manifest te lezen.

Geschiedenis

2004: Aanbieden van onze checklist aan de heer Harm Jan van Schaik

Amsterdam-Noord Toegankelijk is voortgekomen uit de werkgroep BTB
(Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid).

De werkgroep BTB is ontstaan in 2003 als Burgerinitiatief
Het eerste in Amsterdam-Noord nadat deze mogelijkheid door de Gemeente Amsterdam was vastgesteld. Toen moesten 800 geldige handtekeningen van volwassen bewoners uit Amsterdam-Noord worden ingeleverd. De gemeenten controleerde alle adressen en gegevens. We hadden ruim 1600 handtekeningen verzameld.
Het voorstel werd unaniem door de Stadsdeelraad Noord aangenomen en was verdedigd door PvdA fractievoorzitter Martin Berendse. De Rabobank Noord gaf ons geld voor de eerste jaren voor secr. werk en onkosten. Later vroegen we subsidie aan bij het stadsdeel.

Het ontstaan en de noodzaak
De deelraadsleden Zehra Ozkaja en Jesse Bos wilden permanente aandacht voor mensen met een beperking. Een betere Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. (BTB). Ze zochten actieve bewoners. Jesse hielp ons met het opzetten van een programma en voorwaarden om te kunnen functioneren. Zoals een eigen contactwethouder en ambtenaar, volgens een 7 puntenlijst.

Samenstelling bij de start: Rien Heukelom, Ali de Keijzer, Marion Vredendaal en Bonny Alberts. Rien en Marion waren via SGOA al stedelijk actief met dit onderwerp bezig. De groep is aangevuld o.a. met Wilhelmien Blankesteijn na een straatactie. Vergaderplek was de zaal van Opbouwwerk Noord in Banne Buiksloot. Na de sloop een ruimte bij het Leger des Heils in Noord.

Contacten met Stadsdeel Noord, 4-6 keer per jaar, meestal de wethouder openbare ruimte en verkeer. Vb. Harm-Jan Van Schaik. Contactambtenaar: Miedema, Henk Grotendorst, later Machtelt Kooijman en Frank Takken.

Stedelijke Contacten met SGOA, o.a. meedoen aan actie in de landelijke Week van de Toegankelijkheid op de Dam in oktober. We kregen meer steun en kennis van Bart Weggeman van SGOA.
De gemeente ging meerdere ZORG-groepen bundelen, tijdelijk met de naam de Drie sterren, later Cliëntenbelang. We bezochten hen in een ‘eigen gebouw’ in de Pijp, daarna Plantage Middenlaan, en vanaf 2016 naar het INIT gebouw in het VOC gebied.
We ontmoeten er gelijksoortige groepen als Onbeperkt Oost, Onbeperkt Zuid en West.

Hoofddoelen en bezigheden
Verkeerszaken, meedoen aan Verkeerscommissie Noord, eens per maand, vaste deelnemer is Arja Elshout. Steeds met drie leden de plannen voor veranderingen in het verkeersnet vooraf bespreken. Voorzitter is ambtenaar Miedema, later ook inbreng in het onderhoudsprogramma en enkele stedelijke beleidsonderwerpen. Soms op werkbezoek en gebieden Schouwen op toegankelijkheid. De adviezen werden vaak opgevolgd en uitgevoerd. Na het opheffen van de stadsdelen, geven we onze advies aan de Centrale Verkeers Commissie.

Toetsen van Toegankelijke gebouwen: We hielpen bij het beoordelen van (semi)openbare gebouwen in Amsterdam. Met een toetslijst van SGOA en een meetlint hebben we veel gebouwen in Noord getoetst, waarna de meeste knelpunten werden aangepast. We kregen instructies van Bart Weggeman. De uitkomsten zijn voor ieder vindbaar op internet.