Inrichting centrumgebied

Zonder fietsnietjes is het zowel chaotisch als gevaarlijk voor de bezoekers aan de bioscoop en het restaurant.

Handhaving ontbreekt om met name koeriersdiensten te weren uit het voetgangersgebied.

Augustus 2021: er zijn meer kiezelstenen dan grassprieten!

(naderhand blijkt dat dit vervuilde grond is...)

Zomer 2021: Het snel en langzaam verkeer is het spoor bijster!

Zomer 2021: Bouwactiviteiten...