Schouw rond Roze Tanker

In mei 2021 hebben we op verzoek van het projectbureau een schouw gehouden in de omgeving van de Roze Tanker. Dit in verband met verbetering van de infrastructuur.

Schouw in het Noorderpark, mei 2021

Situatie in het najaar van 2022: de aanpassingen zijn nog in volle gang.