Hamerkwartier Inclusief

“Hamerkwartier moet meest toegankelijke wijk van Amsterdam worden”

Het Hamerkwartier in Amsterdam Noord gaat op de schop. Er komen 6700 nieuwe woningen. De ‘hoog stedelijke wijk’ met een mix van wonen en werken, krijgt een uitstraling die lijkt op die van New York. Betrokken ervaringsdeskundige Stella Kroese: “Ik hoop dat de fouten op het gebied van toegankelijkheid die bij de bouw van IJburg gemaakt zijn, in het Hamerkwartier voorkomen kunnen worden. Sterker nog: wat mij betreft wordt het Hamerkwartier de meest toegankelijke wijk van Amsterdam.”

ANT-leden Stella, Bonny en Wilhelmien zijjn leden van de themagroep 'Wonen' van Clientenbelang Amsterdam (CBA). Zij richtten daarnaast in 2019 hun eigen werkgroep 'All Inclusive Hamerkwartier' op. Deze werkgroep bestaat nu uit 3 pioniers en gaat versterking zoeken. Nodig omdat de plannen heel snel vorderen. De eerste nieuwbouw staat al voor 2022 gepland.

Stella, initiatiefneemster van Hamerkwartier Inclusief

Toegankelijkheid nooit vanzelfsprekend

In 2018 nodigde de gemeente bewoners van de Vogelbuurt, het Vogeldorp en het IJplein uit om mee te denken over het Hamerkwartier. Stella: “Hoe leuk de informatieavonden ook waren, niemand zei iets over toegankelijkheid. Daarover heb ik toen iets geroepen.


Samen met Amsterdam Noord Toegankelijk hebben we de notitie ‘All Inclusive Hamerkwartier’ geschreven en ingediend. Het projectteam Hamerkwartier reageerde hier heel positief op. Ze staan echt open voor het idee van een toegankelijke wijk. Desondanks moeten we er bovenop blijven zitten, want toegankelijkheid is nooit vanzelfsprekend.”

Onze wensen

  1. Wij denken dat de inzet 1e lijn breed en goed ingezet moet worden. Liefst met één organisatie/aanbieder. Werk efficiënter, korte lijnen, mensen kennen iedereen in de wijk beter. En uit onderzoek blijkt er minder personeel nodig te zijn. Voor 24uurs zorg vanuit zorgpunten in de wijk, met hulp op afroep en geplande zorg. Medewerkers uit zorgpost werken met elkaar voor (gespecialiseerde) huishoudelijke hulp, wijkverpleging, begeleid wonen, dementiezorg, begeleid wonen jongeren etc.

2. Tijdelijke opvang voor bewoners met acute problematiek uit oud Noord in bijv. Holiday Inn.

3. Corporaties openstaan voor toewijzing deel woningen voor bijzondere vormen van wonen voor meerdere doelgroepen.

Deelnemers gezocht voor werkgroep 'All Inclusive Hamerkwartier'

Woont u in Amsterdam (Noord) en wilt u als vrijwilliger meewerken in deze werkgroep ?

U kunt zich aanmelden via onze contactpagina.

December 2022: juridische problematiek tussen Albemarle en de gemeente. De bouwplannen voor het Hamerkwartier dreigen hierdoor verder te vertragen.

Wilt u reageren?

Wat vindt u van deze plannen? Bent u het ermee eens, ziet u ruimte voor verbetering of wilt u uw ervaring delen? Graag ontvangen wij uw reactie op ons e-mailadres amsterdamnoordtoegankelijk@gmail.com.