Amsterdam autoluw

Over het plan Amsterdam autoluw hebben we ons erg druk gemaakt.

Want het plan is voor de binnenstad ontstaan en voor gebieden er omheen, met smalle straten en goed OV. Om deze veiliger te maken en meer ruimte voor voetgangers en meer fietsers.


Maar in Noord gaan ze alle nieuw te bouwen wijken tussen de oude wijken ook zoveel mogelijk autoluw maken.

Dat scheelt ruimte, maar ze gaan geen fijnmazig OV aanleggen. Dat wordt voor onze doelgroep heel nadelig en vaak ongeschikt om er te wonen.

Amsterdam Autoluw, namens Amsterdam Noord Toegankelijk Inspraak 16-10-1019

De procedure hierna. Als deze drie minuten voor enkele sprekers de hele inspraak is, dan zijn we misleid. Als deze raadpleging van onze stadsdeelcommissie de laatste raadpleging en instemming is, dan is het proces fout. De echte belanghebbenden, nl. de bewoners van Noord zijn niet benaderd, alleen de mensen die op 3 april aanwezig waren zijn op 3 oktober per mail uitgenodigd. Na voorlichting konden de aanwezigen toen algemene klachten en vragen inleveren en nu inspreken.

Een artikel in de krant en een discussie in vele deelgebieden moet nog plaatsvinden volgens ons. Wat ook betekent dat de hoofdlijnen en opvattingen nog wel eens kunnen veranderen.

Belangrijk is het gebied vast te stellen waarvoor de gemeente autoluw wil invoeren.

Kijk op blz. 17 van de Agenda, de kaart waar de meeste drukte is. Alles binnen de ringweg met uitzondering van Noord en de Watergraafsmeer. Noord heeft DUS GEEN URGENTIE.

Wij menen dat er verschillende programma’s moeten gelden in gebieden die zo verschillend zijn: Noord wordt op blz. 22 gelijk getrokken met ZuidOost en Nieuw West, DAT KLOPT. Dit moet volgens ons toegevoegd worden bij de eerste regel van het conceptadvies. Beloven uit te voeren gaat ver.

Prioriteiten. Hoeveel geld is er? Er zijn in de stadskern en de direct aanliggende wijken zoveel maatregelen gepland dat de buitenwijken als Noord nog lang niet aan de beurt zijn. Het is onzin om een programma op te stellen dat pas na 15 jaar kan worden uitgevoerd. Wij pleiten voor eenvoudige maatregelen die wel snel kunnen worden uitgevoerd en die zijn genoemd in de gesprekken in Noord. Ik noem: verbetering OV, maatregelen voor veiliger fietsen en fietsen stallen en parkeren. Alles uit te werken als MAATWERK samen met betrokken bewoners uit de gebieden.

(wordt vervolgd onder de foto)

Marianne van der Veen (links) en Bonny Alberts bespreken het plan Amsterdam autoluw.

ANT-leden Marianne (links) en Bonny bespreken het plan Amsterdam autoluw, zomer 2021


In de Agenda wordt Inclusieve stad onderschat. Enkel goede bedoelingen, geen concrete zaken.

De tweede spreker noemt voorbeelden van fysiek gehandicapten en van ouderen waarvan er vele in Noord wonen. Ik noem ook enkele eigen ervaringen.

Metrostation Noord en met busstation en P&R zijn voorbeelden van slechte ontwerpen waar onze doelgroep grote problemen door ondervindt. Gevolg: Ze GAAN niet meer en blijven veel vaker thuis. Voor het stadsdeel heeft het voorkomen van eenzaamheid een hoge prioriteit. Hoe te verbeteren? Eerst inventariseren bij ons, Want in de metro of op straat kun je onze doelgroep steeds minder tegenkomen. Wij willen dit graag een keer komen toelichten.

En wat betekenen de maatregelen in de STAD voor onze doelgroep? Onze cardioloog heeft ons verboden in de stad te fietsen. De Shared Space en te drukke ponten maken de overtocht al moeilijk en gevaarlijk. We komen alleen in de binnenstad als een bestemming dichtbij een metrohalte ligt zoals Vijzelgracht en Rokin. Musea in Haarlem, Laren en Amstelveen hebben nu de voorkeur voor een vlotte tocht. De overstappen verschillen in mogelijkheden. Het Rijksmuseum en Stedelijk Museum zijn niet meer bezocht. Familie moet op enige afstand van het Centrum wonen. De Binnenstad is meestal Taboe, heel jammer. Een kopje koffie ergens? Eerst met kaarten en gegevens erbij uitzoeken of en waar dat kan, terwijl je zonder stress ergens naar toe wilt. Met een auto en invalidenparkeerkaart zijn er weer meer mogelijkheden. Vervoer met Aanvullend Openbaar Vervoer is een noodsprong.

De autoluwe stad geeft voor ons eerder meer problemen dan er nu zijn. Oudere Bewoners in de binnenstad worden door Autoluw maatregelen extra gestraft en verder beperkt. Autodelen lijkt een goede oplossing maar alleen voor bepaalde groepen als alleenstaanden en om de tweede auto te vervangen. In menige auto is een rollator opgeborgen. Omdat je die opeens nodig hebt naar een bestemming. Autostoeltjes kun je niet tegelijk met een klein kind en tassen naar de auto brengen, handen vol en letten op een los kind is gevaarlijk. Niet elk huis staat dichtbij de deelauto.

Het concept-standpunt van het DB bevat interessante punten die echt op Noord slaan, maar er zijn meer aandachtspunten. De opsomming is te oppervlakkig en te algemeen.

Wij verwachten van ONZE commissieleden dat ze de concept tekst gedeeltelijk steunen en zelf aanvullen met onze en eigen opmerkingen. Er is nog tijd, B&W hebben de voorstellen op 1 oktober 2021 pas openbaar gemaakt.

Namens ANT, Bonny Alberts

Wilt u reageren?

Wat vindt u van deze plannen? Bent u het ermee eens, ziet u ruimte voor verbetering of wilt u uw ervaring delen? Graag ontvangen wij uw reactie op ons e-mailadres amsterdamnoordtoegankelijk@gmail.com.