Betuwestraat

Vijf leden van de groep Wonen van Cliëntenbelang Amsterdam hebben in mei 2021 twee seniorenwoningen (nr. 3 en 5) in de Betuwestraat bezocht. We zijn nagegaan of deze woningen geschikt gemaakt kunnen worden voor mindervalide woningen.

Helaas is gebleken dat dit niet gaat lukken. De woningen kunnen niet worden onttrokken aan het bestand van seniorenwoningen.

Onderzoek van de twee woningen in de Betuwestraat, mei 2021