Mobiliteitsplan Noord

Het Mobiliteitsplan Noord is medio 2020 gepresenteerd. Veel digitaal ipv in een zaal. We hebben twee keer een reactie gegeven. Vooraf en na de presentatie, die we slecht konden volgen.

Op het uiteindelijke plan van voorjaar 2021 hebben we op 26 mei ingesproken, een tekst van max 3 minuten.

De inspraakreacties zijn vooraf nog gedeeld met enkele bekende raadsleden. Zij hebben kort na de inspraak een webinar georganiseerd met de insprekers. We konden toen met elkaar zaken bespreken en uitleggen. Dit leidde tot een beter advies van de Stadsdeelcommissie aan de B&W/Gemeenteraad. De Gemeenteraad moet uiteindelijk dit plan voor Noord vaststellen en ook die voor ZO en West enz.

We zijn altijd bang dat er dan hoofdlijnen overblijven en de echte knelpunten in Noord voor onze doelgroepen verdwalen in het geheel. Dit speelt nu de stadsdelen niets meer zelf mogen besluiten.

26 mei 2021 Mobiliteitsplan Noord inspraak ANT B. Alberts

In de nota is alles simpel: er komen fors wat woningen bij en de bewoners gaan gewoon minder met de auto en dan zijn er nog wat knelpunten op te lossen, vooral voor de vele fietsers. Er is niet veel geld, dus het slechte OV wordt niet verbeterd. De gemeente stelt deze hoofdlijnen vast. Bewoners kunnen pas meepraten als het hun woongebied aangaat. Zo simpel is het niet.

De 40.000 woningen in Noord zijn in 100 jaar gebouwd, nu wil men evenveel of veel meer in 10-20 jaar toevoegen. Niet in weilanden, maar ertussen proppen. Met 10-20 jaar dagelijks overlast, gevaren, hinder en stof voor heel veel huidige en nieuwe bewoners. Mogen ze daar zelf ook iets over zeggen? NU? De nota is groot, technisch, alleen via een computer leesbaar. Bij de eerdere onderzoeken kwamen feitelijk alleen goed geschoolden aan bod. Stadsdeel-DB en gemeente hebben zo gepland dat er geen extra tijd is om de meest belanghebbenden mee te laten denken. Dat heet participatie, en die ‘was goed’. Voortaan zullen stakeholders meepraten, een goed voorstel.

Uitspraken in en OVER DE NOTA:

  • Doel is garanderen van de bereikbaarheid, die nu al tekortschiet. Garantie ook bij grote verdichting. Met de genoemde maatregelen en financiën lukt dat niet.

  • Er is extra woonwerk-verkeer omdat er ook bedrijven blijven in de transformatie-gebieden (loodgieter, autogarages, timmerfabriek). Vergeten wordt alle bouwverkeer in die 10-20 jaar in alle delen van Noord door en langs bewoonde wijken.
    In de nota gaat
    autoluw en het autonetwerk alleen over het terugdringen van de personenauto van bewoners. Het autonetwerk is al ernstig aangetast en niet logisch. Hubs en autodelen zijn ongeschikt voor Ouderen en gehandicapten, ouders met kleine kinderen.

  • Enkele groepen worden niet genoemd, voetgangers, mensen met een beperking, ouderen, kinderen en arme mensen. De tweedeling in Noord wordt groter door het autoluwbeleid, dat geeft parkeeroverlast in oude wijken en alleen rijkeren mogen wel een auto hebben.

Het OV is erg verslechterd sinds de Noordzuidlijn. De NZ lijn heeft veel passagiers, maar weinig uit onze doelgroep in Noord.

Helaas weinig effect op bruikbaarheid voor onze doelgroep van senioren, mindervaliden en anderen.

Het OV is erg verslechterd sinds de Noordzuidlijn. De NZ lijn heeft veel passagiers, maar weinig uit Noord. Er is teveel veranderd in het busnet en ook bezuinigd. Helaas geen geld om dat te verbeteren, hoe fijn dat er wel meer goeie verbeteringen naar de regio gaan.
Zorg snel voor een toegang Elzenhagensingel voor invalidenauto’s naar het P&R.

Fietsers moeten worden onderverdeeld. Snorfietsers, waarvoor aparte rijbanen of wegen geschikt moeten zijn. Snelfietsen, elektrische fietsen, driewielers voor gehandicapten, bakfietsen en kinderfietsjes hebben meer ruimte nodig op een fietspad en geen 35 km straat. Helaas is onze ervaring met verbeteren van een fietsnetwerk niet goed. Waar rijden de Canta’s, scootmobielen, de rolstoeler en voetganger, degene met een rollator? Geen stoeprand te hoog, geen helling te steil. Er staat niets over in de nota.
Meer fietsen dus prachtige fietsvoorzieningen, wanneer en waar? Men is bij station Noorderpark een grote stalling vergeten; probleem nog steeds niet opgelost. begin met onderzoek en plannen voor het kruispunt Van Hasselt-Nieuwe Leeuwarderweg.

Strategie: Maak keuzes, en tweejaarlijkse evaluaties en let op de kosten.

Wilt u reageren?

Wat vindt u van deze plannen? Bent u het ermee eens, ziet u ruimte voor verbetering of wilt u uw ervaring delen? Graag ontvangen wij uw reactie op ons e-mailadres amsterdamnoordtoegankelijk@gmail.com.