Overleg
met stadsdeelbestuurder Yassmine

Eind november 2022 waren we te gast bij Yassmine el Ksaihi. Er waren drie ambtenaren bij aanwezig. Een prettig en veelbelovend bezoek.

Besluiten nu: Er komen 3 overleggen per jaar, waarbij we beiden agendapunten aanleveren. Kans op een soort schouw. En we krijgen de adressen van gebiedsbeheerders (de mensen die iets aan klachten en onderhoud in buurten kunnen doen) en van gebiedsmakelaars, met ook een sociale functie.

Yassmine (D66) woont al lang in Noord en was er ook raadslid.
De drie ambtenaren hebben verschillende functies en taken. Ze kunnen ons ook benaderen. We hebben gemeld dat we ook gebouwen kunnen testen en bij ouderenhuisvesting meedenken.

Overleg in de Ark (Banne)

Eind november 2022 was er een kennismaking in de ARK (kerk Banne) met een groep mensen die over armoede gaat. Wij spraken met de 4 mensen van de werkgroep Mobiliteit. Ze timmeren erg aan de weg en hebben korte afstanden. We bespraken de verbindingen in Noord en wat wij doen en onze relatie met Cliëntenbelang. Ze gaan nu Cliëntenbelang benaderen omdat er problemen zijn bij het vervoer van en naar ziekenhuizen.

Overleg CBA

Deborah Lauria is directeur van Cliëntenbelang Amsterdam (CBA). Bart Weggeman is beleidsmedewerker bij CBA op gebied van toegankelijkheid en mobiliteit.

In juni 2021 hadden wij in de Verbroederij overleg met Deborah en Bart waarbij een evaluatie plaatsvond van onze samenwerking.

Op de onderste foto's staan links de ANT-leden Marianne en Femmy, rechts staat Bart van CBA en Bonny. Wilhelmien nam ook deel aan het overleg en heeft de foto's gemaakt.