Samenwerking CBA 2014

In 2014 hebben we samengewerkt met het CBA, met name stadsdeel West, aan een bewustwordingsproject, genaamd
Fout fietsparkeren bij Dirk van de Broek in de Meeuwenlaan.

We hebben een rode loper gelegd waarop geen fietsen mochten worden geparkeerd.

Hieraan namen ook politieke partijen deel [van rechts tot rood], de Fietsersbond, onze toenmalige stadsdeelambtenaar Noord en diverse actieve buurtbewoners van Vogelbuurt en IJplein.

Op de foto's staan verschillende ANT-leden.

De toegang tot de supermarkt wordt vaak geblokkeerd door fietsen wat een grote hindernis is, vooral voor mensen met een visuele beperking.

Aan fout geparkeerde fietsen werden gele kaarten gehangen.